Disclaimer1.Inhoud van de website
De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. De auteur sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit dan wel materiele of immateriële schade, die door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie op de website, behalve ingeval van opzettelijke misleiding. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de website of de totale website zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, verwijderen of openbaar te maken.

2. Verwijzingen en links
In geval van directe of indirecte verwijzingen op externe websites, zgn. ‘links’, die buiten de verantwoording van de auteur liggen, zal de auteur alleen dan verantwoordelijk gehouden worden, indien deze kennis had van de inhoud en het technisch en redelijkerwijs mogelijk was, het gebruik hiervan van rechtswege te stoppen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat ten tijde van het plaatsen van de links, geen illegale inhoud op de websites te zien was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of organisatie van de gelinkte/doorverwijzende websites heeft de auteur geen invloed.
Derhalve distantieert deze zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte/doorverwijzende websites die na het plaatsen van de links gewijzigd zijn. Deze voorwaarde geldt voor alle binnen mijn website geplaatste links en verwijzingen, maar ook voor door de auteur geplaatste mailinglijsten. Schade, veroorzaakt door illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en die door gebruik of door het niet gebruiken kunnen ontstaan, zijn alleen voor rekening van de aanbieder van de website, waarnaar verwezen wordt, doch niet diegene, die de verwijzing maakt.
Dit is pagina 1 van 2 – Ga naar pagina 2

 
Image Map

© Copyright 2013 - 2014 The loft of Mrs. Gré A. Veninga-Smit - Disclaimer
Webdesign: Veninga Webdesign